Ignijet 2008

 Programovatelná jednotka řízení zapalování a vstřikování.

IGNIJET 2008 AL BOX IGNIJET 2008 PLASTIC BOX

Tato jednotka je v zásadě velmi podobná jednotce Ignijet 2007, ale poskytuje některé širší možnosti nastavení. Zásadní rozdíl je v možnosti konfigurace snímacího systému polohy klikového a vačkového hřídele. Jednotka obsahuje výstupy pro řízení dvou krokových motorů (Ignijet 2007 pouze jeden). Další rozdíly naleznete v možnostech nastavení v záložce Korekce. Jednotka obsahuje procedury kontroly trakce při startu vozidla (launch control). Jednotka je řízena 32bitovým procesorem.

Jednotka je programovatelná pomocí počítače. Součástí dodávky je nastavovací program IGNIJET 2008.exe (v307) pro PC, sloužící k nastavení požadovaných hodnot předstihu, palivové mapy a periferních funkcí. Připojení k PC pomocí seriového portu nebo USB. Software obsahuje externí modifikovatelný monitor.

Jednotka se vyrábí pro mnoho konkrétních motocyklů používaných pro silniční motocyklové sporty (viz seznam v nastavovacím programu).

Zapalování jednotky obsahuje laditelnou mapu předstihu v závislosti na otáčkách a poloze škrtící klapky (15 x 10 bodů).

Palivová část jednotky obsahuje laditelné palivové mapy (20 x 10 bodů) zvlášť pro jednotlivé válce, mapu pro ovládání poměru mezi primárními a sekudárními vstřikovači a další nastavovací prvky.

Utility pro závodění:

  • Nastavitelný dvoustupňový omezovač otáček
  • Nastavitelná kontrolka řazení slouží k signalizaci dosažení a překročení optimálních řadících otáček
  • Nastavitelný clutch master slouží pro odpínání zapalování během řazení (quickshifter)
  • Kontroler pro dávkování N2O.
  • Nastavitelný kontroler výfukového servomotoru pro ovládání výfukové přívěry.
  • Nastavitelný kontroler sacího servomotoru pro ovládání sací přívěry nebo případného regulátoru volnoběhu.
  • Korekce parametrů dle zařazeného převodového stupně.
  • Konfigurace čidel.
  • Automatické ladění jednotky.
  • Procedury kontroly trakce při startu vozidla (launch control).

Jednotka poskytuje datový tok pomocí CAN sběrnice kompaktibilní s některými dataloggery AIM.

Jednotka se vyrábí v provedení s 48 pinovým konektorem TYCO. Krabička jednotky byla v dříve hliníková s nátěrem, později plastová. Elekronika je v krabičce zalita polyuretanem. Připojení na konkrétní motocykl se řeší buď výměnou konektorů na motocyklu nebo přechodovým svazkem na konkrétní motocykl.

Podrobný popis IGNIJET 2008
Popis připojení Ignijet 2007 do dataloggeru AIM (anglicky)
Popis externího monitoru