Ignijet 12

 Programovatelná jednotka řízení zapalování a vstřikování.

ignijet 12

Jednotka Ignijet 12 je nejnovější v řadě našich jednotek. Je v zásadě velmi podobná jednotce Ignijet 2008, ale poskytuje některé širší možnosti nastavení. Jednotce přibyl další 8-pinový konektor s dalšímy vstupy a výstupy. Zásadní rozdíl je asi v možnosti konfigurace trakční kontroly pomocí snímačů rychlosti předního a zadního kola (Ignijet 2008 měla jen jeden vstup pro rychlost). Další rozdíly naleznete v možnostech nastavení v záložce PowerOut, kde přibyly další dva programovatelné výstupy. Jednotka obsahuje procedury kontroly trakce při startu vozidla (launch control) a procedury klasické trakční kontroly založené na porovnávání rychlosti předního a zadního kola. Jednotka je řízena 32bitovým procesorem. Tato jednotka je v současnosti náš hlavní produkt pro aplikace se vstřikováním.

Jednotka je programovatelná pomocí počítače. Součástí dodávky je nastavovací program IGNIJET 12.EXE pro PC, sloužící k nastavení požadovaných hodnot předstihu, palivové mapy a periferních funkcí. Připojení k PC pomocí seriového portu nebo USB. Software obsahuje externí modifikovatelný monitor.

Jednotka se vyrábí pro mnoho konkrétních motocyklů používaných pro silniční motocyklové sporty (viz seznam v nastavovacím programu).

Zapalování jednotky obsahuje laditelnou mapu předstihu v závislosti na otáčkách a poloze škrtící klapky (15 x 10 bodů).

Palivová část jednotky obsahuje laditelné palivové mapy (20 x 10 bodů) zvlášť pro jednotlivé válce, mapu pro ovládání poměru mezi primárními a sekudárními vstřikovači a další nastavovací prvky.

Utility pro závodění:

 • Nastavitelný dvoustupňový omezovač otáček
 • Nastavitelná kontrolka řazení slouží k signalizaci dosažení a překročení optimálních řadících otáček
 • Nastavitelný clutch master slouží pro odpínání zapalování během řazení (quickshifter)
 • Kontroler pro dávkování N2O.
 • Nastavitelný kontroler výfukového servomotoru pro ovládání výfukové přívěry.
 • Nastavitelný kontroler sacího servomotoru pro ovládání sací přívěry nebo případného regulátoru volnoběhu.
 • Korekce parametrů dle zařazeného převodového stupně.
 • Konfigurace čidel.
 • Automatické ladění jednotky.
 • Procedury kontroly trakce při startu vozidla (launch control).
 • Procedury kontroly trakce založené na porovnávání rychlosti předního a zadního kola.

Jednotka poskytuje datový tok pomocí CAN sběrnice kompaktibilní s některými dataloggery AIM.

Jednotka se vyrábí v provedení s 20+16+12+8 pinovým konektorem TYCO. Připojení na konkrétní motocykl se řeší buď výměnou konektorů na motocyklu nebo přechodovým svazkem na konkrétní motocykl.

Podrobný popis IGNIJET 2008
Popis konektoru IGNIJET 12
Popis připojení Ignijet 12 do dataloggeru AIM (anglicky)
Popis externího monitoru