Snímače polohy klikové nebo vačkové hřídeleInduktivní snímač IP6.
Snímač má dva výstupní vodiče. Dvouvodičové snímače jsou odolnější proti rušení - doporučujeme používat tento snímač. Rozteč upevňovacích šroubů 36 mm. Snímač může pracovat v oleji. Odpor snímače je 220 Ohm.

Rozměry snímače IP6 zde.


Induktivní snímač IP8.
Snímač má dva výstupní vodiče. Dvouvodičové snímače jsou odolnější proti rušení - doporučujeme používat tento snímač. Rozteč upevňovacích šroubů 30 mm. Snímač může pracovat v oleji. Odpor snímače je 460 Ohm.

Rozměry snímače IP8 jsou stejné jako snímače P8 níže.


Induktivní snímač S01.
Snímač je typu S+. Tzn., že produkuje kladné napětí na začátku trigrovacího výstupku a záporné na konci trigrovacího výstupku. Snímač má jeden výstupní vodič proti kostře. Rozteč upevňovacích šroubů 30 mm. Odpor snímače je 190 Ohm.

Rozměry snímače S01 zde.


Induktivní snímače - náhrady originálních.

Rozměry snímačů zde.