Ignijet Max PowerProgramovatelná jednotka řízení zapalování a vstřikování
Jednotka je programovatelná pomocí počítače. Součástí dodávky je nastavovací program IGNIJET MAX POWER.EXE (v58) pro PC, sloužící k nastavení požadovaných hodnot předstihu, palivové mapy a periferních funkcí. Připojení k PC pomocí seriového portu.

Jednotka se vyrábí pro mnoho konkrétních motocyklů používaných pro silniční motocyklové sporty (viz seznam v nastavovacím programu).

Zapalování jednotky obsahuje laditelnou mapu předstihu v závislosti na otáčkách a poloze škrtící klapky (15 x 10 bodů).

Palivová část jednotky obsahuje laditelné palivové mapy (15 x 10 bodů) zvlášť pro vnitřní a vnější válce, mapu pro ovládání poměru mezi primárními a sekudárními vstřikovači a další nastavovací prvky.


Utility pro závodění:

  • Nastavitelný dvoustupňový omezovač otáček
  • Nastavitelná kontrolka řazení slouží k signalizaci dosažení a překročení optimálních řadících otáček
  • Nastavitelný clutch master slouží pro odpínání zapalování během řazení
  • Jednotka dále obsahuje kontroler pro dávkování N2O


Nastavitelný kontroler servomotoru lze využít k ovládání výfukové přívěry nebo např. pro ovládání délky sacích hrdel v závislosti na otáčkách motoru.

Jednotka se vyrábí v provedení s 36 pinovým konektorem TYCO (stejný jako v předchozích verzích). Připojení na konkrétní motocykl se řeší buď výměnou konektorů na motocyklu nebo přechodovým svazkem na konkrétní motocykl.

Podrobný popis IGNIJET MAX POWER