Ignijet 2007Programovatelná jednotka řízení zapalování a vstřikování.Jednotka je programovatelná pomocí počítače. Součástí dodávky je nastavovací program IGNIJET 2007.exe (v83) pro PC, sloužící k nastavení požadovaných hodnot předstihu, palivové mapy a periferních funkcí. Připojení k PC pomocí seriového portu nebo USB. Software obsahuje externí modifikovatelný monitor.

Jednotka se vyrábí pro mnoho konkrétních motocyklů používaných pro silniční motocyklové sporty (viz seznam v nastavovacím programu).

Zapalování jednotky obsahuje laditelnou mapu předstihu v závislosti na otáčkách a poloze škrtící klapky (15 x 10 bodů).

Palivová část jednotky obsahuje laditelné palivové mapy (15 x 10 bodů) zvlášť pro jednotlivé válce, mapu pro ovládání poměru mezi primárními a sekudárními vstřikovači a další nastavovací prvky.


Utility pro závodění:

  • Nastavitelný dvoustupňový omezovač otáček
  • Nastavitelná kontrolka řazení slouží k signalizaci dosažení a překročení optimálních řadících otáček
  • Nastavitelný clutch master slouží pro odpínání zapalování během řazení (quickshifter)
  • Jednotka dále obsahuje kontroler pro dávkování N2O.
  • Nastavitelný kontroler výfukového servomotoru pro ovládání výfukové přívěry.
  • Nastavitelný kontroler sacího servomotoru pro ovládání sací přívěry nebo případného regulátoru volnoběhu.
  • Korekce parametrů dle zařazeného převodového stupně.
  • Konfigurace čidel.
  • Automatické ladění jednotky.

Jednotka poskytuje datový tok pomocí CAN sběrnice kompaktibilní s některými dataloggery AIM.

Jednotka se vyrábí v provedení s 48 pinovým konektorem TYCO. Připojení na konkrétní motocykl se řeší buď výměnou konektorů na motocyklu nebo přechodovým svazkem na konkrétní motocykl.


Podrobný popis IGNIJET 2007
Popis připojení Ignijet 2007 do dataloggeru AIM (anglicky)
Popis externího monitoru Ignijet 2007