Ignijet 1cyl

 Programovatelná jednotka řízení zapalování a vstřikování pro jednoválcové motocykly.

ignijet 1cyl

Tato jednotka vychází softwarově z jednotky Ignijet 2008 (jednotka sdílí stejný nastavovací program). Hardwarově je omezená pro jednoválcový motocykl. Typ zapalování může být kapacitní nebo induktivní. Jednotka obsahuje procedury kontroly trakce při startu vozidla (launch control). Jednotka je řízena 32bitovým procesorem. Tato jednotka je v současnosti náš hlavní produkt pro aplikace se vstřikováním na jednoválcových motocyklech.
Jednotka je programovatelná pomocí počítače. Součástí dodávky je nastavovací program IGNIJET 12.exe pro PC, sloužící k nastavení požadovaných hodnot předstihu, palivové mapy a periferních funkcí. Připojení k PC pomocí seriového portu nebo USB. Software obsahuje externí modifikovatelný monitor.
Jednotka se vyrábí pro mnoho konkrétních motocyklů používaných pro různé motocyklové sporty (viz seznam v nastavovacím programu).
Zapalování jednotky obsahuje laditelnou mapu předstihu v závislosti na otáčkách a poloze škrtící klapky (15 x 10 bodů).
Palivová část jednotky obsahuje laditelné palivové mapy (20 x 10 bodů) zvlášť pro jednotlivé válce, mapu pro ovládání poměru mezi primárními a sekudárními vstřikovači a další nastavovací prvky.

Utility pro závodění:

  • Nastavitelný dvoustupňový omezovač otáček
  • Nastavitelná kontrolka řazení slouží k signalizaci dosažení a překročení optimálních řadících otáček
  • Nastavitelný clutch master slouží pro odpínání zapalování během řazení (quickshifter)
  • Kontroler pro dávkování N2O.
  • Nastavitelný kontroler výfukového servomotoru pro ovládání výfukové přívěry.
  • Nastavitelný kontroler sacího servomotoru pro ovládání sací přívěry nebo případného regulátoru volnoběhu.
  • Korekce parametrů dle zařazeného převodového stupně.
  • Konfigurace čidel.
  • Automatické ladění jednotky.
  • Procedury kontroly trakce při startu vozidla (launch control).

Jednotka poskytuje datový tok pomocí CAN sběrnice kompaktibilní s některými dataloggery AIM.
Jednotka se vyrábí v provedení s 34pinovým těsněným konektorem JAE. Připojení na konkrétní motocykl se řeší buď výměnou konektorů na motocyklu nebo přechodovým svazkem na konkrétní motocykl. Pro speciální stavby motocyklů nabízíme "základní svazek". To je protikus konektoru se všemi dráty s nakrimpovanými piny.

Doporučené schema kapacitní zapalování
Doporučené schema induktivní zapalování
Podrobný popis IGNIJET 2008
Popis připojení Ignijet 2007 do dataloggeru AIM (anglicky)
Popis externího monitoru